Tripletex Diploma

Tripletex Diploma

Tripletex sertifisering for regnskapsførere

Sertifiseringen sikrer grunnleggende innføring og forståelse av alle modulene i Tripletex
økonomisystem. Det gir kompetanse til å bygge gode arbeidsrutiner som sikrer effektivitet og
kvalitet på regnskapsoppdraget.

10.06.2020 16:23