• Feil om Skatteetatens kontrollarbeid

  Under den lite dekkende overskriften «Over halvparten må tilbakebetale støtte», skriver Aftenposten om etterkontrollene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I saken står det blant annet at Skatteetaten kun kontrollerer støtte-utbetalingene i etterkant. Det er feil. Vi har stanset utbetalinger for 1,9 milliarder kroner automatisk og manuelt allerede før utbetalingene ble gjort.
  26.02.2021 13:38
 • Bedre tjenester med statlig-kommunalt samarbeid

  Kommuner kan nå hente inntekts- og skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten for tjenester knyttet til barnehage og skolefritidsordning. Det vil føre til at innbyggere med lave inntekter slipper å dokumentere egen inntekt når de søker om tjenester på disse områdene.
  16.02.2021 15:00
 • Koronakrisen: Tilliten til Skatteetaten har økt

  Tilliten til Skatteetaten og andre myndigheter har økt gjennom den pågående koronakrisen. I tillegg oppgir flere næringsdrivende at de opplever det som enklere å orientere seg om sine skatte- og avgiftsplikter. Det er også flere som mener regelverket nå er enkelt å forstå.
  09.02.2021 15:35
 • Rekordmange tipset Skatteetaten

  I løpet av fjoråret mottok Skatteetaten 7 641 tips om skatte- og avgiftsunndragelser. Aldri før har etaten mottatt flere tips i løpet av et år.
  04.02.2021 11:46
 • Over halvparten har ikke sjekket skattekortet

  Det har kanskje aldri har vært viktigere å sjekke skattekortet, men det er fortsatt opptil 2,5 millioner personer som ikke har sjekket opplysningene.
  29.01.2021 14:05