• Nå kan du erklære farskapet digitalt

  Med elektronisk farskapsmelding på plass har de mest brukte tjenestene som nybakte foreldre må sende inn til NAV og Skatteetaten blitt heldigitale.
  07.10.2021 16:17
 • 31. oktober er første forfall i utsettelsesordningen

  Fra og med 30. juni var det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen. Det utsatte beløpet kan betales over 12 avdrag.
  04.10.2021 17:31
 • Skatteetaten inngår samarbeidsavtale med Fair Play Bygg

  Samarbeidsavtalen mellom Skatteetaten og Fair Play Bygg skal bidra til å styrke forebyggingen og bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.
  01.10.2021 16:04
 • Økende risiko for økonomisk kriminalitet 

  En ny trusselvurdering fra Skatteetaten peker på en økende risiko for arbeidslivskriminalitet, digitalisering som gir kriminelle større handlingsrom og tilretteleggere som kan ha fått styrket sin posisjon i samfunnet.
  17.09.2021 13:52
 • Søk om lønnsstøtte frå 1. september

  Søknadsportalen for lønnsstøtte opnar igjen onsdag 1. september. Arbeidsgivarar kan søkje om lønnsstøtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsfristen for denne støtteperioden er 30. september i år.
  01.09.2021 15:54