• Petroleumsskatt på 116 milliarder kroner for 2019

  – 24 selskaper betalte til sammen 116 milliarder kroner i petroleumsskatt i 2019, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
  01.12.2020 08.00
 • Feil om kompensasjonsordningen og svindel

  I Dagbladets leder onsdag 11. november hevdes det at kompensasjonsordningen for næringslivet «som ble administrert av skatteetaten, viste seg å være sårbar for svindel. Det har blant andre Dagbladet/Børsen vist i en rekke artikler».
  17.11.2020 12.18
 • Saksbehandlingsfeil hos Skatteetaten ved gjeldsordning

  Skatteetaten har ikke overholdt tidsfristen for å sette ned pensjonsgivende inntekt for personer som har vært i en gjeldsordning. – Vi beklager denne saksbehandlingsfeilen og rydder nå opp, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.
  11.11.2020 22.04
 • Skatteetaten oppleves som en attraktiv arbeidsgiver

  Stadig flere ser på Skatteetaten som en attraktiv arbeidsgiver og et sted de kan vurdere å søke jobb. Dette fremgår av den siste undersøkelsen fra Universum. Både jurister, økonomer og folk med kompetanse innen IT rangerer Skatteetaten høyere nå enn i tilsvarende undersøkelser de siste fem årene.
  11.11.2020 15.45
 • Innfører påbud om munnbind ved oppmøte hos Skatteetaten

  Fra og med mandag 9.november må publikum som møter opp i Skatteetatens lokaler ha på munnbind. 
  10.11.2020 09.21