REGNSKAP TIL FASTPRIS

Antall bilag per år

Pris per måned

Inntil 100 bilag 750
Inntil 200 bilag 900
Inntil 300 bilag 1050
Inntil 400 bilag  
1200
Inntil 500 bilag 1350
Inntil 600 bilag   
1500
Inntil 700 bilag
1650
Inntil 800 bilag 1800
Inntil 900 bilag 1950
Inntil 1000 bilag 
2100

Ordinært regnskap tjenester

Bokføring 499/time
Fakturering 25/faktura
Lønnskjøring pr ansatt
100/ansatt
Avstemming og kontroll
499/time
Årsregnskap med noter/generalforsamlingsprotokoll/årsberetning*
3999/år
Skattemelding/Næringsoppgaver*
3999/år
Årsregnskap medgått tid
599/time

 

*Forutsatt leveres med ferdig avstemt regnskap per 31.12.

Regnskapssystem kostnader kommer i tillegg.

Alle priser er eksklusive MVA og er i norske kroner.