REGNSKAP TIL FASTPRIS

Antall bilag per år

Pris per måned

Inntil 100 bilag 700
Inntil 200 bilag 900
Inntil 300 bilag 1100
  Inntil 400 bilag  
1300
Inntil 500 bilag 1500
   Inntil 600 bilag   
1700
Inntil 700 bilag
1900
Inntil 800 bilag 2100
Inntil 900 bilag 2300
   Inntil 1000 bilag 
2500

Ordinært regnskap tjenester

REGNSKAP TJENESTER PRIS
Bokføring 500/time
Fakturering 25/faktura
Lønnskjøring pr ansatt ***
65/ansatt
Avstemming og kontroll
600/time
Årsoppgjør for AS ** 8000/år
Årsoppgjør for ENK*
4000/år
Årsregnskap medgått tid
800/time

Forutsatt leveres med ferdig avstemt regnskap per 31.12.

Alle priser er eksklusive MVA og er i norske kroner.
*** Lønnslipp kostnad fra leverandør kommer i tillegg.
** Inkluderer forslag til generalforsamlingsprotokoll, styremøte, årsberetning og innsending av aksjonærregisteroppgave.
* For ektefelles selvangivelse – Kr. 1.000, -.