top of page
all_devices_with_shapes.png

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt

Visma eAccounting er et smart og enkelt regnskapsprogram for småbedrifter.

Programmet har en rekke smarte funksjoner og automatikk somforenkler dine daglige oppgaver, slik at du kan bruke mer tid på bedriftenog mindre på regnskap.

Visma eAccounting er et komplett, nettbasert regnskapsprogram somdekker alt det som trengs til regnskapet:

● Regnskap, bokføring og MVA-melding

● Faktura i alle format, purring og inkasso

● Lønn og A-melding

● Årsoppgjør

● Flere andre moduler som kan kobles på f.eks. timeregistrering ogtilbud og ordre

● Ha tilgang når og hvor som helst, på alle enheter

 

Med et moderne og intuitivt grensesnitt er programmet laget slik at dukan utføre mange regnskapsoppgaver selv, uten å ha god kjennskap tilregnskap fra før. Visma har gratis teknisk support og tilbyr gratisoppstartshjelp for å komme godt i gang.

Det er mye automatikk i Visma eAccounting som gjør at du kan:

● Koble til din bank og få transaksjoner overført automatisk

● Få bokføringshjelp inne i programmet

● Sende og motta elektroniske faktura som bokføres automatisk

● Ta bilde av kvitteringer som tolkes og legges inn i programmet

 

Visma er en stabil og trygg leverandør som tar godt vare på dineregnskapsdata.

 

Smart samarbeid

Selv om Visma eAccounting forenkler regnskapet vet vi at det ikke er altsom er like lett.

Derfor er det enkelt å samarbeide med oss i samme system. Er det tingdu står fast på, trenger hjelp til, eller rett og slett ikke har tid til, står viklare til å bistå deg. Vi jobber i samme program, med samme data oginformasjon. Effektivt for deg - enkelt for oss!

Med et samarbeid i Visma eAccounting:

● Jobber vi i samme system

● Fordeler arbeidet etter ønske og behov

● Kommuniserer vi direkte i løsningen

● Samler og godkjenner vi bilag med mobilapp

 

På denne måten kan vi hjelpe deg med å få et oversiktlig og korrektregnskap som alltid er oppdatert, og som enkelt kan sendes til Altinn.

 

Velg en moderne regnskapsfører

Visma eAccounting tilrettelegger for en fleksibel arbeidsfordeling hvor duselv kan velge hvor mye du ønsker å gjøre selv og hvilke oppgaver viskal ta oss av. La oss ta seg oss av de mest kompliserte oppgavene, oggjør selv de oppgavene du er komfortabel med. Vi kan bistå med alt fragenerell regnskapsføring og bokføring til kvalitetssikring og rådgiving. Vi er også eksperter på årsoppgjør som vi vet mange synes er bådevanskelig og tidkrevende.

Ved å samarbeide med oss i Visma eAccounting, er du i trygge hender. Vi kjenner markedet og bransjen du er i, og ønsker at din bedrift skal lykkes.

Et samarbeid med oss gjør at du:

● Får en rådgiver som er lett tilgjengelig for deg

● Får kritisk informasjon om, og tolkning av, bedriftens nøkkeltall

● Får tilstrekkelig opplæring i programmet

● Får en sparringspartner med fagkompetanse og oppdatertkunnskap på gjeldende lover og regler

 

Vi har selvfølgelig meget konkurransedyktige priser, som avhenger avdet totale arbeidsbehovet. Ta kontakt for en uforpliktende prat for å finneden beste løsningen for din bedrift.

Les mer på https://www.visma.no/eaccounting

bottom of page